Trenden som finns i dag är att flytta både verksamhet och privatliv till storstäder.

Detta vill vi ändra på och tillsammans med er skapa en grund som hjälper oss att kunna bo kvar och verka även i små samhällen och på landsbygden.