Vår roll i ett projekt är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner. Vi stämmer av de olika delarna i projektet, och ser till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna. Vi engagerar och motiverar medlemmarna i projektgruppen så att vi tillsammans kommer fram till ett bra slutresultat.